Linkovi za preuzimanje Microsoft Teams™ aplikacije za Vaš OS: preuzmi

*(za instalaciju na Linuxu su potrebne administratorske ovlasti)


Kratke upute za Microsoft Teams (interna Office365™ edukacija): preuzmi


Kratke upute za uspostavljnje Android Hotspot-a: preuzmi


Korisnički podaci potrebni za prijavu na Microsoft Teams™: 

  • username: Vaš korporativni email
  • password: lozinka Vašeg email računa na novom sustavu (Exchange)